top of page

We Are

MOVERS & SHAKERS

Fashion

מכינות הערבה

Home

עבודה עברית

Health

מדרשת הערבה

Fashion

חוות בין השיטין

לפרטים נוספים
Home

SOS WiFi

לפרטים נוספים
Health

פרוייקט התיישבות

לפרטים נוספים

עמותת בית השיטין

"עמותת בין השיטין- העמותה לקידום החינוך בערבה" נוסדה בשנת 2009. מקימי העמותה- בני הדור השני בערבה, ראו לנגד עיניהם את אתגרי הציונות והערבה בראשיתה של המאה ה-21 והחליטו על הקמת עמותה חינוכית אשר תתמקד בתחום החינוך הבלתי פורמאלי באזור הערבה התיכונה.

העמותה הקימה ומנהלת שלושה מיזמים עיקריים:
1. "מכינה קדם צבאית ערבה- חצבה" הוקמה ב-2009 ומונה כ-40 חניכים.
2. "מכינה קדם צבאית ערבה- פארן" הוקמה ב-2013 ומונה כ-30 חניכים
3. פרויקט "עבודה עברית" הוקם בשנת 2011 ומונה כ-110 משתתפים הפרוסים על פני 5 מתחמים בערבה- עידן, חצבה, עין יהב, צופר ועין חצבה.
חזון המכינות בערבה הינו הצמחת דור צעיר הפועל מתוך תחושת שליחות ואחריות לחברה הישראלית ולחזון הציוני. חניכי המכינה משלבים בין לימודים ותרומה לקהילה, טיולים, הכנה לשירות צבאי משמעותי ועבודה בחקלאות.
חזון פרויקט עבודה עברית הינו השבת העובד הישראלי אל העבודה בשדות ובחקלאות בערבה. העובדים משלבים בצד העבודה גם לימודים בערבים וחיי קבוצה.
תירמו לנו והיו שותפים בהמשך הגשמת חזונו של ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון: "בנגב ייבחן העם בישראל"

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy. I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy. I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy. I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

unnamed.jpg
קרא עוד

SOS WIFI

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy. I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

קרא עוד

כותבים

עלינו

עדכונים

[ מכיל עדכונים ]

דרושים

[ קישור לדף ]

התכנים

שלנו

[ קישור לדף ]

שותפים לדרך

[ קישור לדף ]

בוגרים

[ קישור לדף ]

bottom of page