top of page

שנה ב'

תוכנית שנה ב'

תוכנית שנה ב של המדרשה היא תוכנית של כחצי שנה בערבה שמיועדת לבוגרי מכינות קדם צבאיות, מדרשות, ישיבות ושנות שירות, שסיימו את שנתם הראשונה. משך התוכנית: שישה חודשים, מסוף אוגוסט עד סוף פברואר.

התוכנית מורכבת מעבודה בחקלאות בשדות הערבה, לימודי עומק, חיי קבוצה והיכרות אינטימית עם הערבה.

עבודה חקלאית

החקלאות היא לחם חוקה של הערבה. העבודה החקלאית בונה בנפש האדם ערכים רבים: חיי עמל ויצירה, יכולת התמודדות עם קשיים פיזיים ומנטליים, חיבור לאדמה ולאדם. לעבודה החקלאית בערבה משמעות גדולה בסיוע לאזור החקלאי הגדול בישראל שמשווע לידיים עובדות, בשמירה על הגבולות ובחזרה לערכים ציוניים בסיסיים.

  1. העבודה תיעשה במסגרת 'צוות עבודה' שמחליף עבודה בכל שבוע על בסיס הצורך של החקלאי והעונה.

  2. העבודה היא בזמן קצר וממוקד: 5 שעות עבודה ביום, שלושה ימים בשבוע, על מנת שתהיה יכולת "לתת בראבק" ולעבוד בצורה מיטבית ומשתלמת לחקלאי.

  3. על ידי העבודה החקלאית אנו מקווים להיות לעזר רב לחקלאי הערבה שצריכים לעתים ידיים עובדות לתקופות קצרות, מעשה שמהווה תרומה משמעותית לחוסנה הכלכלי והחברתי של הערבה.

לימודי עומק

מטרת הלימודים בתכנית היא "לעלות קומה" משמעותית בחיבור המשתתפים לזהות היהודית, לארץ ישראל ולאתגרי החברה. הלימודים בתוכנית יתאפיינו בהיותם לימודי עומק המנסים להקיף נושא בצורה יסודית וזאת על ידי מיקוד בתכנים, לימוד דרך ספרי יסוד ומחנכים קבועים מהמעלה הראשונה.

  1. מורי התכנית אינם מרצים שבאים לתת נאום של שעה וללכת, אלא מחנכים שהם חלק מצוות המדרשה, שיוצרים קשר אישי עם החניכים, מלמדים לפחות שלושה שיעורים בשבוע והם חלק מהווי התכנית.

  2. לימודי יהדות מעמיקים: לימוד שיטתי של החלק הסיפורי של התנ"ך, פרשת השבוע, פרקי אבות והרקע ההיסטורי שלהם, ופילוסופיה יהודית.

  3. לימודי פילוסופייה של המזרח והמערב, לימודי תפיסות בחינוך ולימודי ידיעת הארץ הכוללים סיורי שטח בני מספר ימים.

חיי קבוצה וניהול עצמי

תכנית שנה ב' של המדרשה מתאפיינת בעצמאות גדולה של הקבוצה מתוך הבנה שראוי שצעירים בני 20 ינהלו את אורחות חייהם באופן עצמאי. על ידי הניהול העצמי באים לידי ביטוי ערכים רבים כמו אחריות, שייכות לתוכן, יצירתיות, יוזמה וחשיבה כלכלית. העצמאות מתבטאת בכמה אופנים:

  1. חלק גדול מהאחריות לניהול חיי היום יום מנוהל על ידי החניכים עצמם. על ידי חלוקה נכונה של תחומי אחריות כמו: ועדת תקציב, ועדת מטבח, ועדת חקלאות, ועדת תכנים וועדת קשרי חוץ.

  2. תפקיד הצוות החינוכי הוא ללוות את הניהול העצמי, ליצור גבולות, להיות דמויות מלמדות, מתן דוגמא אישית וליווי קבוצתי.

היכרות, חיבור ושייכות לערבה

מפגש ייחודי ובלתי אמצעי עם חבל ארץ יפייפה ובלתי מוכר ברובו. חיבור מתוך שייכות. שייכות בעבודה, במפגש האנושי, בסיורים ובטיולים לחלקי הערבה השונים.

לפרטים נוספים והרשמה

להרשמה צרו קשר במייל:

דואר אלקטרוני:  office@aravaspirit.org.il

bottom of page