top of page
גרופית.jpg

קיבוץ גרופית

שנה הקמה 1963

גרופית הינו קיבוץ חקלאי חילוני שהוקם על גבעה בתחומי המועצה האזורית חבל אילות בשנת 1963 והוא מונה כ-92 חברים. גרופית שומרת על צביון חיים שיתופי בתחומי החינוך, הבריאות והערבות ההדדית, בכל שאר התחומים דוגל הקיבוץ במתן חופש מקסימאלי לחבר וחיי הקהילה מתנהלים בפתיחות וסובלנות כלפי כל האוכלוסייה על זרמיה השונים.

קליטה

קיבוץ גרופית קולט משפחות חדשות בתהליך הנמשך כ 24 חודשים וכולל מספר שלבים שבסופם מתקבלת המשפחה לחברות מלאה. 

קהילה

ספריה, צרכניה, חדר אוכל, בריכה, מגרשי ספורט, מועדון חברים, מועדוני נוער, פאב, מוסך, דואר נע.

חינוך

בקיבוץ מערכת לגיל הרך הכוללת ארבע גנים מגיל חודש ועד שש. יליד ביה"ס מתחנכים בביה"ס האזורי מעלה שחרות הממוקם במרחק מספר דקות בקיבוץ יטבתה. החינוך הבלתי פורמלי (כיתה א'-י"ב) מחולק על פי שכבות גיל ופועל לאחר שעות בית הספר.
 

תעסוקה

חלק ניכר מן החברים עובד במקומות עבודה מחוץ לקיבוץ, במגוון עבודות ותפקידים. בתוך היישוב קיימות משרות  בענפי הייצור (תעשיה וחקלאות), בחינוך, בחדר אוכל, ובענפי שירות (נוי, חשמליה, אינסטלציה, בניין).

רכזי הצמיחה הדמוגרפית:

רכז צמיחה דמוגרפית ערבה תיכונה: יונתן, yonatan@arava.co.il 052-3666418

רכז צמיחה דמוגרפית חבל אילות: Klita@eilot.org.il ענבר טובול 054-5640110

bottom of page