top of page
Tzukim_2007.jpg

מושב צוקים

שנה הקמה 2004

הישוב הקהילתי צוקים הוקם בשנת 2004 על ידי גרעין של אנשים ממרכז הארץ, אנשים בגילאי ה- 40, שחפצו לעשות שינוי מהותי באורח חייהם הנוכחי תוך שילוב בשינויים בתחום עיסוקיהם. בסיס הרעיון היה הקמת יישוב קהילתי בסמוך לקומפלקס תיירותי שיהיה מורכב ממספר רב של מיזמים אישיים, וקיום אורח חיים מדברי המכבד את הטבע והסביבה.

קליטה

הישוב נמצא בפיתוח שלב ג' בו משווקים 57 מגרשים של 750 מ"ר בעלות של 290,000 ₪.

המשפחות הנקלטות בהרחבה קהילתית מתקבלות לחברות באגודה הקהילתית.

קהילה

ספרייה, כפר אומנים, מתחם הסעדה, מגרשי ספורט, מועדון חברים. 

חינוך

בישוב שלושה גני ילדים כאשר אחד מהם הינו גן במסלול אנתרופוסופי. ילדי הישוב לומדים בביה"ס האזורי שיטים הממוקם בישוב ספיר, חלקם במסלול הממלכתי וחלקם במסלול וולדורף לכיתות א-ח.

תעסוקה

בישוב מספר מתחמי תיירות מדברית מבודדת, חוויה ייחודית הממזגת את האורחים עם הטבע, הלכה למעשה, ולכן התיירות הינה מקור התעסוקה העיקרי בישוב. בנוסף, רבים מהתושבים עוסקים גם במקצועות חופשיים.

רכזי הצמיחה הדמוגרפית:

רכז צמיחה דמוגרפית ערבה תיכונה: יונתן, yonatan@arava.co.il 052-3666418

רכז צמיחה דמוגרפית חבל אילות: Klita@eilot.org.il ענבר טובול 054-5640110

bottom of page