top of page
Tzukim_2007.jpg

מושב פארן

מושב פארן עלה לקרקע בשנת 1976 והוא שוכן בשפכו של נחל פארן לנחל ערבה ומכאן שמו.
המושב ממוקם לאורך כביש 90 כביש הערבה כ – 100 ק"מ צפונית לאילת.

המושב הנו רב דורי (שלושה דורות) , ומתגוררות בו כיום 120 משפחות המקיימות חיי חברה וקהילה מפותחים מאוד, המשלבים בעשייה הקהילתית את כל הגילאים ואת כל פלחי האוכלוסייה.

שנה הקמה 1976

קליטה

הישוב נמצא בפיתוח שלב ג' בו משווקים 57 מגרשים של 750 מ"ר בעלות של 290,000 ₪.

קליטה להרחבה קהילתית – 30 מגרשים בני דונם אחד בעלות של 200,000 ש"ח
המשפחות הנקלטות בהרחבה קהילתית מתקבלות לחברות באגודה הקהילתית.

קהילה

ספריה, מועדון חברים, מוסך, מועדון נוער, ג'ימבורי, גן שעשועים חדש, מרפאה, בית כנסת, צרכניה ודואר נע.

חינוך

במושב פועלים 4 גני ילדים מגיל שנה ועד 6, וילדי ביה"ס לומדים בבי"הס האזורי שיטים אשר ממוקם בישוב ספיר. כמו כן במושב פועלת תנועת הנוער התנועה החדשה (בני המושבים לשעבר)

תעסוקה

במושב 150 יחידות חקלאיות המתבססות בעיקר על גידולי פלפל ליצוא. ענפי פרנסה נוספים הם גידול בעלי חיים: רפת חלב, לולים ופיטום בקר. בנוסף, קיימות יחידות אירוח ובעלי מקצועות נוספים בתחום הדרכת טיולים והסעדה.

רכזי הצמיחה הדמוגרפית:

רכז צמיחה דמוגרפית ערבה תיכונה: יונתן, yonatan@arava.co.il 052-3666418

רכז צמיחה דמוגרפית חבל אילות: Klita@eilot.org.il ענבר טובול 054-5640110

bottom of page