top of page
עידן.jpg

מושב עידן

שנה הקמה 1990

מושב עידן הוא מושב עובדים חקלאי חילוני והצעיר מבין מושבי הערבה. המושב הוקם על אדמת חווארים בקצה הצפוני של המועצה ובסמוך לנחל עידן ומכאן גם שמו. 

בעידן מתגוררות 85 משפחות ומתקיימים בו חיי חברה וקהילה מפותחים מאוד, המשלבים בעשייה הקהילתית את כל הגילאים ואת כל פלחי האוכלוסייה.

קליטה

מושב עידן מקבל משפחות לקליטה חקלאית של 70 נחלות הכוללות 3.5 דונם לבניה ועוד 50 דונם לעיבוד חקלאי בסך כולל של 700,000 ₪. , המשפחות הנקלטות מתקבלות לחברות באגודה החקלאית. 

קהילה

ספריה, חברים, פעלתון, בריכה, מגרשי ספורט, בית כנסת, מרפאה, מועדון נוער, צרכניה ודואר נע.

חינוך

במושב פועלים 3 גני ילדים לגילאי שנה עד שש, וילדי המושב לומדים בביה"ס האזורי שיטים אשר ממוקם בישוב ספיר. כמו כן במושב פועלת תנועת הנוער "התנועה החדשה"  (בני המושבים לשעבר).

תעסוקה

המושב מבוסס על גידולי מטעים של תמרים וירקות ליצוא ולשוק המקומי אך בשנים האחרונות התפתח בעידן גם ענף התיירות וכיום יש 3 מתחמי צימרים ואטרקציות תיירותיות נוספות.

רכזי הצמיחה הדמוגרפית:

רכז צמיחה דמוגרפית ערבה תיכונה: יונתן, yonatan@arava.co.il 052-3666418

רכז צמיחה דמוגרפית חבל אילות: Klita@eilot.org.il ענבר טובול 054-5640110

bottom of page