top of page

מי אנחנו

קולות בערבה

WhatsApp Image 2021-10-26 at 14.03.47 (1).jpeg
על הפרויקט

פרויקט 'קולות בערבה' שתכליתו המרכזית הצמחת קבוצת מנהיגות לומדת בדור הביניים בערבה פעל בשנים 2015-2016. היוזמה להקמת הפרויקט הייתה של העמותה ובכוונתנו לחזור ולחדש את פעילות 'קולות בערבה' במהלך 2022.

השנים האחרונות מתאפיינות בחזרת הדור השני אל הערבה התיכונה ובתפיסת תפקידי ההובלה במושבים ובמועצה האזורית על ידיו. ראש המועצה, המנכ"לית, מנהלי המחלקות ומרכזי המושבים באים ברובם מקבוצת הגיל של 30-50.

אתגרי הערבה רבים וגדולים- המרחק מכל עיר גדולה, התלות הגבוהה בענף החקלאות הנמצא בירידה מתמדת, הזדקנות הדור הראשון, הקרבה לגבול, המרחק בין המושבים, מערכת חינוכית קטנה ועוד- כולם יחד וכל אחד לחוד מייצרים אתגרים אזוריים משמעותיים וייחודיים לערבה. 

חיים בסביבה סגורה, מאתגרת ובלתי יציבה מחייבים רוח גדולה בקרב ההנהגה האזורית. רוח שהיא תוצר של חזון ועולם רעיוני מפותח. 

רוח לא צומחת יש מאין. היא תוצר של טיפוח, השקעת משאבים ובניית הדמויות המובילות האזוריות בהווה ולעתיד. משבר הקורונה שפרץ בישראל במרץ 2020 והביא איתו אי וודאות גדולה חידד עוד יותר את הצורך בטיפוח מנהיגות אחראית ושקולה הרואה למרחוק.

איך זה קורה בפועל?

באמצעות פרסום ותהליך איתור ממוקד בנינו קבוצת הנהגה אזורית שהורכבה מדמויות מובילות המחזיקות בתפקידי מפתח באזור. הקבוצה מנתה כ-15-20 משתתפים, הובלה על ידי מנחה חיצוני (אילנה ביטון) והתכנסה אחת לשבועיים למשך 3 שעות ללימוד ושיח על נושאים ודילמות הנוגעים "ברומו של עולם" ו"בחיים עצמם"- קהילתיות, שליחות ציבורית, תקשורת בין אישית, חסד, משפחה, יחס לאדם המבוגר ועוד.

לאורך השנה התקיימו 15 מפגשים מונחים ובנוסף אליהם 2 סמינרים, סופי שבוע מחוץ לערבה.

קהל היעד המרכזי של התכנית היה ונותר תושבי הערבה בגילאים 30-50, המייצגים את כלל יישובי הערבה התיכונה, נשים וגברים, המגיעים ברובם מתוך ליבת העשייה בערבה.

אנשי הקבוצה מהווים דמויות מרכזיות בקהילתם ואנו מקווים כי ישפיעו לטובה על אופיו של האזור במהלך השנים הקרובות.

קבוצת 'קולות בערבה 2015' סיימה שנת פעילות מלאה ומוצלחת מאוד. התכנית נתמכה על ידי המועצה האזורית ושותפות ערבה-אוסטרליה. 

bottom of page