top of page

מכינות ערבה

13217218_490496097814985_851733710670133638_o.jpg
חזון המכינה

"ערבה- מכינה ישראלית למנהיגות חברתית" תכשיר ותפתח מנהיגות צעירה וערכית למרחבי העשייה השונים במדינת ישראל. מנהיגות היונקת את כוחה מתוך קשר לארץ ישראל, לעם ישראל ולמקורותיו ההיסטוריים. מנהיגות בעלת מוסר חברתי ורגישות אנושית, מנהיגות שראשיתה בדוגמא אישית בחזקת "נאה דורש נאה מקיים".

המכינה תחנך לאורם של ערכי היהדות והציונות, לחיי שליחות ותרומה למדינה ולקהילה, לערך עבודת האדמה ושמירת הסביבה, לשירות צבאי מלא ומשמעותי, להומניזם, לשוויון ולכבוד לאחר. המכינה תהיה פתוחה בפני כלל תלמידי כיתות י"ב אשר יהיו מעוניינים בדחיית שרותם הצבאי בשנה על מנת לגבש, לכוון ולבסס את המשך מסלול חייהם.

המכינה תפעל להשתלב במרקם החיים בכל יישובי הערבה התיכונה ולהוות גורם משפיע ומחזק בתוך המערכת החינוכית והחברתית שבה.

איך זה עובד ?

מכינות ערבה פועלות ב-4 מוקדי פעילות מקבילים- חצבה- מחזור י"ג, פארן- מחזור ט', עין יהב- מחזור ה' וצופר- מחזור א' . כל מכינה פועלת במסגרת קבוצתית נפרדת ועוברת את מהלך השנה בצורה עצמאית.

שנת המכינה מיועדת לבוגרי ובוגרות י"ב, היא נפתחת בסוף אוגוסט ומסתיימת בסוף יוני, סה"כ כ-42-44 שבועות. השנה מורכבת מ"שבועות שגרה" ו"שבועות חוץ" (סדרות).

שבועות השגרה במכינה מורכבים מלימודים עיוניים בנושאים רבים ומגוונים, התנדבות קבועה בערבה ובדרום הארץ במשך יום בשבוע, אימוני כושר גופני, משפחות מאמצות ממושבי הערבה ופעילויות קבוצתיות. השבתות במכינה מתאפיינות באווירה מיוחדת ובזמן מנוחה ועיבוד לעמל ימי המעשה והן נערכות במכינה כל שבת שניה.

במהלך השנה ישנם שבועות רבים מחוץ למכינה. מטרת "שבועות החוץ" הן לפתח מבט רחב על החברה הישראלית ולרכוש כלים ומיומנויות שלא ניתן לרכוש בשבועות שגרה. שבועות החוץ כוללים טיולים להכרת הארץ, סדרות ניווט ושטח, סדרות חברתיות להעמקת ההיכרות עם מגזרי החברה ואתגריה ופרויקטים של תרומה לקהילה.

מבנה השנה ויסודות המכינה

הכנה לשירות משמעותי

דתיים חילוניים

עבודה חקלאית

תרומה לקהילה

מכינות ערבה

לימודים

חיי קבוצה

מה בשנה?

ערבה

סדרות תוכן

ידיעת הארץ

Capture.PNG
ציר התפתחות מכינות ערבה
צירהתפתחות_דסקטופ.png
ארבע המכינות שלנו
%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%94_edited.pn

מכינת ערבה-חצבה

line-03.png
%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%94_edited.pn

מכינת ערבה-פארן

line-03.png
%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%94_edited.pn

מכינת ערבה-עין יהב

line-03.png
%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%94_edited.pn

מכינת ערבה-צופר

line-03.png
bottom of page