top of page

דרך קבע

על הפרויקט

דרך קבע הינה תכנית 'אזרחית' הבאה לקדם מגמה של הישארות בוגרי ובוגרות מכינה ל"קבע שני"\ "חתימה שנייה". את התכנית יזמה וקידמה עמותת 'רוח ערבה' (בהובלת עיניה קובלנץ הפרוייקטורית)  מול צה"ל במהלך השנים 2019-2020. בשנת 2020, מתוך מהלך יזום ומתוכנן הועבר הפרויקט לניהולה של מועצת המכינות הארצית (הפרויקט מובל כיום על ידי יואב לב רן)

למה בכלל נדרשת תכנית?

היוזמה לצאת לדרך ולהקים תכנית שכזו התבססה על נתוני עולם המכינות. רבים מבוגרי עולם המכינות יוצאים לפיקוד וקצונה. זו הצלחה גדולה. מנגד- אחוז אפסי מבין בוגרי המכינות הקצינים והקצינות יבחר "לחתום" פעם נוספת ולהמשיך את שירות הקבע. יש לנו מ"מים וסמ"פים רבים, אבל לדרג המ"פ רובם המוחלט לא יגיע. זו לא רק הבעיה של עולם המכינות. אלו הנתונים לרוחב המגרש. רובם הגדול של הקצינים הזוטרים המצליחים בתפקידם ייבחר לעזוב את המערכת הצבאית כבר לאחר הקבע הראשון. צה"ל חזק עם מפקדים איכותיים הוא אינטרס ישראלי ראשון במעלה והעובדה כי רבים מן הקצינים המתאימים בוחרים לעזוב מהווה בעיה חמורה.

מה מציעה התכנית? איך זה עובד?

תכנית דרך קבע 'באה לעולם' על מנת לשנות את כיוון התנועה הטבעי המתקיים כיום ולהביא לכך שקצינים זוטרים רבים ומוכשרים ייבחרו להישאר במערכת הצבאית לטובת תקופת הקבע השני (דרג סרן) וחלקם אף לשירות קבע ממושך כקריירה לחיים.

התכנית צפויה לפעול ב-3 מחזורים בשנה עם כ30-40 משתתפים בכל מחזור. הקבוצה תורכב מקצינים וקצינות הנמצאים כשנה לאחר סיום קורס קצינים ובסמיכות להחלטה שלהם האם לחתום ולהישאר לטובת תקופת קבע שנייה ויציאה לקורס מ"פים.

הקבוצה שתיבחר תעבור סמינר מתמשך המורכב מ-4 סופי שבוע (הפרוסים על פני 3 חודשים) ועוד סמינר ארוך של 8 ימים רצופים. תכני הסמינר יהיו מגוונים ועשירים- הם יכללו חזרה אל שאלות הבסיס כמו "למה בחרתי מלכתחילה במסלול הפיקודי". בנוסף- טיולים, הרצאות, מפגש עם עולם ההיי טק הישראלי ותכנים נוספים שתפקידם לגרום לקצינים לפקוח את העיניים, לחזור אל תובנות היסוד של השירות ולהטעין במשמעות ומוטיבציה לקראת חתימה לקבע שני.

שותפים לדרך
1200px-Badge_of_the_Israel_Defense_Forces.new.svg.png
logo_mechinot_heb_1000w (1).jpg
bottom of page