top of page

בית מדרש קהילתי

WhatsApp Image 2021-10-24 at 20.05.27.jpeg

בית המדרש הקהילתי הוא זרוע התוכן של מדרשת הערבה. במסגרת בית המדרש נפגשים בכל שבוע צעירים וותיקים, מהמדרשה ומקהילת הערבה ללימוד של תכנים מגוונים.

 

"ארץ התנ"ך"- מפגש בכל יום ראשון ללימוד משותף של ספר הספרים. לומדים את הפרק בחברותות ולאחריו שיעור הרחבה אודות הפרק - באווירה תנכי"ת ארצישראלית.

תוכנית הפעילות

חזרנו לפעילות!

WhatsApp Image 2021-11-02 at 14.53.26.jpeg
bottom of page