top of page

בוגרים

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"

(יאנוש קורצ'אק)

עבור החניך והחניכה, שנת המכינה היא שנה מעצימה ומצמיחה. להבנתנו, זוהי רק התחלתה של תנועה מתמדת שאנו שואפים להטמיע בחניכים. מתוך אותה תנועה אנחנו מבקשים להמשיך ולהצמיח את החניכים כבוגרים ולהעניק להם ליווי והכוונה במסגרת הצבא, בזמן השחרור, בבחירת לימודים אקדמיים ובבחירות וצמתים משמעותיים במהלך חייהם.
 
לשם כך, העמותה פועלת על מנת לשמר את הקשר עם הבוגרים והבוגרות באופן רציף וקרוב בשנים שלאחר סיום המכינה. על צוות הבוגרים של העמותה נמנים מלווי המחזור – מדריכי ומדריכות עבר שמקפידים על ליווי וקשר עם המחזור אותו הדריכו במהלך השירות הצבאי של חניכי המחזור, ורכזת בוגרים – הדואגת לפעילות כללית שוטפת עבור הבוגרים במגוון תחומים ויעדים שונים.
 
אנחנו רואים במסגרת המכינה בית-עד הנותן כוח והשראה לבחירות ערכיות ומעצימות עבור בוגרינו. השאיפה שלנו היא שבית זה ישמש עבור הבוגרים והבוגרות ככר פורה ובטוחה אליה ניתן לחזור, לבקש השראה ולאסוף כוחות לחיים מלאים ומשמעותיים.  

צוות בוגרים
רוני ירושלמי.jpg

רוני ירושלמי

מנהלת קהילת הבוגרים של העמותה.

הדריכה במכינת עין יהב במשך שנתיים.
בוגרת מכינת ערבה-חצבה, שירתה בחיל חינוך ולאחר השחרור, הדריכה במכינת ערבה-עין יהב.
סטודנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית.

מכתבים לשבת

מכינת חצבה

מכינת עין יהב

מכינת פארן

16.5.21

ה' ניסן תשפ"א, ערב שבועות

25.3.21

י"ב ניסן תשפ"א, ערב פסח

הכר את הבוגר
bottom of page