top of page

זמן ערבה

על התכנית

"זמן ערבה" היא תוכנית של חודשיים המיועדת לבוגרי צבא.

התוכנית מבטאת את הערכים המרכזיים של מדרשת הערבה: עבודה חקלאית, חיבור לארץ ולימודי עומק של ספרי יסוד. כל זאת במטרה לחזק את הקשר והאהבה שלנו למקום בו אנו חיים, לעבודה קשה.

את התוכנית מוביל צוות המדרשה: נתנאל אלינסון, יניב פרידלר, סמדר גרייף, רון בעהם וגליה זיו -קרוק.

תוכנית הפעילות

עבודה חקלאית: ארבעה חצאי ימים בשבוע יוצאים לעבוד בשדות הערבה - בחממות ובמטעים. עבודה קשה וטובה שמחזקת את הגוף וממלאת את הנפש.

 

לימודי עומק: לימוד יסודי ומעמיק של ספרי יסוד - תנ"ך, מסילת ישרים, שמונה פרקים לרמב"ם, סיפורה של תרבות המערב, ספר הטאו ושיטת אדלר בחינוך.

 

היכרות אינטימית עם הערבה והנגב: בכל שבוע יוצאים ליום בערבה ומכירים את האזור המופלא הזה: נחל ברק, קניון ורדית, הר מסור, רכס עשת, הר כיפה, מצוקי אוביל, גבי יחם ועוד... כמו כן התוכנית כוללת שני טיולי נודד גדולים - המסע להר כרכום ומסע מעיינות מצוק הצינים.

 

חיי קבוצה והיכרות עם קהילת הערבה: על אף הזמן הקצר של התוכנית, החברות וההיכרות אחד עם השני חשובים ללכידות הקבוצה ולהצלחת התוכנית.

bottom of page